Vad jag kan göra för dig?

Jag har jobbat drygt 30 år som systemutvecklare, började med det på heltid 1988.

Min specialitet är som Senior .Net Backend Systemutvecklare, främst jobbar jag med C#, VB.NET, Entity Framework och MS SQL-server.

VB.Net började jag arbeta med 2001, C# kom ut på marknaden 2004, men jag började lite smått med C# 2005. SQL-Base var min första relationsdatabas som jag började jobba med 1992, Sen kom jag in på Sybase SQL-Anywhere ungefär samtidigt och sen kom jag in på SQL-Server 1996.

Jag är passionerat förtjust att jobba med programmering, databasmodellering och arkitekturfrågor. Jag upplever det som mycket spännande att det ständigt går att utvecklas inom detta yrke, som jag tycker är fantastiskt roligt.

Jag har jobbat med stora och små projekt, främst verksamhetssystem för statliga myndigheter, landsting, kommuner och större privata företag.

Bland annat deltog jag i ett projekt där teamet byggde ett ekonomisystem för 3 olika landsting. Systemet bestod av 13 delsystem, med en databas med 555 tabeller. Systemet var ursprungligen kostnadsberäknat till 200 manår, men troligen p.g.a. skicklig projektledning och modern teknik så hann teamet klart systemet på 30 manår. Kunderna var och är fortfarande supernöjda.

En viktig erfarenhet och kunskap jag skaffat är hur viktigt det är att bygga effektiva komponenter som är väl testade, stabila och paketerade till återanvändbara små komponenter som flera andra utvecklare kan använda i de utvecklingsteam jag jobbat med. Jag kallar detta för ”komponenttänk”. Grundtanken är att man bara ska skriva koden en gång, sen ska andra utvecklare kunna återanvända de komponenter jag skapat. Det blir mycket effektivare, än att kopiera kod och sen även mångfaldiga underhållskostnaden till mer programkod. Bättre att ha det samlat på ett ställe, nämligen i komponenten. Det blir mycket effektivare att kopiera en färdig komponent vid uppdateringar.

Jag är frilansande och kan ta anställning eller konsultuppdrag.

Konsultuppdrag faktureras via Cool Company Skandinavien AB.

Har du ett projekt du behöver hjälp med?

Ring Conny Westh, telefon 073-898 68 61

PS. Jag har drivit flera företag sedan främst 1999 och har även möjlighet att hjälpa andra småföretag med affärsrådgivning, affärsplan, med kalkylering, budgetering, redovisning och en del avtalsorientering, förlikningsavtal (jag är inte utbildad jurist men har lång erfarenhet som företagare som kan vara till stor hjälp att hitta rätt i djungeln av paragrafer och jurister) samt har varit behjälplig vid enklare betalningstvister för småföretag. Erfarenhet av IT-konsulter, webbhotell, småhusbyggare (snickare), lackverkstad, bilverkstad och kiosk.

Moralpanik – Who the fuck cares?

2020-05-16 kl 11:12 Skrivet av Conny Westh

Paulo Roberto verkar vara involverad i någon sexskandal, om jag fattat det rätt.

Jag orkar inte bry mig om moralpaniken i samhället,

– Who the fuck cares?

Det är inte för Paulos alla skandaler han är intressant utan för att han bidrar till många insikter om samhället….

Skandalerna skiter jag i. Nära nog varenda kändis är, har varit eller kommer någon gång vara berörd av skandaler, det är bara ett sätt för någon annan att rida på någon kändis framgångar i media. Så skandalerna hamnar i mitt SPAM-/NULL-filter….

Samma sak med de flesta andra skandaler. Den enda skandal som jag tycker är värd att göra något åt är att Donald Trump sitter på Världens mäktigaste ämbete, det borde han inte göra. Jag ber det amerikanska folket att rösta fram en bättre presiden i nästkommande presidentval. JFK, Nixon, Carter, Reagan, Clinton, Bush 1 och Bush 2, Obama hade alla sina goda sidor men även skandaler och misslyckanden. Men i huvudsak gjorde bra saker för världen.

Men Trump är en stor fara för världssamfundet, så han bör ersättas med någon kompetent president som gör det bästa för världssamfundet, inte bara för sin egen plånbok. Trump har totalt degenererat respekten för presidentämbetet och gjort det till en pajasposition i samhället. Nästa president kommer att tvingas faca en kraftig uppförbacke för att återupprätta förtroendet och respekten för världens mäktigaste ämbete.

Jag är INTE vänsterangängare utan har hela livet röstat konservativt i Sverige, jag är även anhängare av:

– Att göra bra saker för folket
– Att underlätta för företagande
– Att låta människor ”by default” bestämma över sina liv själva
– Att bygga upp ett stabilt pensionssystem, ungefär som PPM för hela pensionen
– Att visa respekt för människor
– Att arbetsgivare ska vara justa
– Att arbetstagare ska ha justa villkor
– Att utbildning är bra för alla
– Att äganderätten är bra
– Att dödsstraff är dåligt
– Att arbetstagare ska göra ett bra jobb
– Att vi bör testa basinkomst i ett antal pilotprojekt

Social utslagning/arbetslöshet skapar förutsättningar för onödig kriminalitet och utanförskap.

Jag tycker samhället måste skapa trygga miljöer och skapa trygga ekonomiska grundförutsättningar för alla, så människor i problematiska livssituationer får hjälp att fungera socialt i samhället.

Om aggressioner uppstår i breda samhällsgrupper så blir de en självuppfyllande subkultur, som det är svårt att ta sig ur som enskild individ, gruppen skapar en fiktiv trygghet för individerna för subkulturen har sitt eget regelverk, och följer man det så kan man få del av gruppens trygghet.

Tryggheten består i att man kan försvara sig mot de yttre hot som ”Svensson-samhället” utgör mot subkulturer.

En viktig bidragande orsak till att subkulturer uppstår är att ”Svensson-samhället” har en unikt uteslutande mekanik som utesluter alla som bryter mot Jante-lagen.

Har du en problematisk eller svag ekonomi, så utesluts du från många jobbmöjligheter. Har du varit inblandad i kriminalitet så utestängs du också från många jobb-möjligheter. Då hänvisas du till att leva i misär eller att tvingas in i en subkultur av kriminalitet för att över huvud taget slippa leva i misär.

Med kriminalitet inkluderar jag här att jobba svart i större skala, kanske samtidigt som du får ett magert försörjningsstöd eller a-kassa. Rent formellt så är det att vara kriminell, men vem känner sig som kriminell om man jobbar svart för att få mat på bordet för sin familj. Subkulturen tappar helt respekten för ”Svensson-samhället”. Och när man väl passerat den gränsen, så finns det ingen enkel väg att återvända.

Kontentan är att den här uteslutningsmekaniken i samhället är direkt kontraproduktiv. Det bara måste finnas ett annat sätt att hantera detta på.

Basinkomst

Jag har tidigare varit stark motståndare till medborgarlön, men har svängt i min inställning.

Jag såg ett TV-program om ”Lön utan jobb” där man visade på flera exempel i världen där det fungerat riktigt bra. Främst En by i Nigeria och delstaten Alaska i USA.

Men det som riktigt väckte min nyfikenhet var det faktum att flera framstående Republikanska politiker i USA har börjat svänga till favör för en typ av ”basinkomst”.

Faktum i USA var att de betalar ut ganska mycket bidrag till sina medborgare för socialhjälp och annat, men vad som är problemet är den gigantiska administrationen för att ha tjänstemän som granskar alla ansökningar. Med en basinkomst blir det mer som det svenska barnbidraget eller pensionen. betydligt billigare administration, vilket gör att bidragspengarna räcker till fler.

Beloppsnivån vi pratar om är inte en ”marknadsmässig” lön utan mer i nivå med existensminimum, vilket folk ändå har rätt till enligt dagens regler, om man blir sjuk eller arbetslös.

Några av fördelen med ett system med basinkomst är:

– Enklare och billigare administration
– Minskade kostnader för andra bidragsformer
– Minskade administrationskostnader
– Större flexibilitet än dagens system
– Gynnat Entreprenörskap
– Pengarna räcker till fler
– Mindre lidande för de som ”fallit mellan stolarna tidigare”
– Fler kan jobba lite grann om de har möjlighet till det

Idag finns även begränsningar på vad sjuka eller arbetslösa får göra medan de får del av bidragen. Med en basinkomst är det inga problem för en sjuk som kan jobba 1-2 dagar i veckan att göra just det utan att förlora någon del av basinkomsten.

Men idag förlorar en sjukskriven hela sin sjukpeng för de dagar de jobbar, om denne kan hitta jobb 1-2 dagar i veckan, det blir ofta en marginaleffekt som är nära eller över 100%, så det finns inget motiv att anstränga sig.

Samma sak för en arbetslös som kanske har en affärsidé och vill starta ett företag, idag förlorar man hela a-kassan om man startar företag, och företagare som måste minska sin verksamhet kan inte få a-kassa utan att lägga ner hela företagets verksamhet. Med de tänka reglerna för basinkomst så är detta inget problem, alla kan driva sina företag i liten eller stor skala, just p.g.a. att det är konkurrensneutralt, inga Svenska företag missgynnas eller subventioneras, utan det är lika för alla.

Motivet för att inte ge företagare a-kassa idag är att man inte vill ”snedvrida” konkurrensen genom att subventionera ”dåliga” företag. Men det hindrar också väldigt många företag att någonsin startas. För företagare diskrimineras från att få del av välfärdssystemet som de är med och bygger upp, med sina skatteinbetalningar.

Jag ser inte detta som något politiskt utan mer en praktisk lösning på ett problem med höga administrationskostnader och juridiska gränsdragningsproblem, vem ska få a-kassa eller inte? för att ta ett av exemplen i högen av problem med dagens system.

Det finns även en möjlighet att det kan gynna Entreprenörskap, som det har visat sig göra i Nigeria där det testades fullt ut i en by.

Finland har genomfört en pilot som de inte fungerade fullt ut, vet inte så mycket mer detaljer om det dock.

Jag skulle tycka det vore intressant om vi kan analysera de experiment som genomförts och lära oss av de misstag och möjligheter vi kan se där.

Sen kan vi genomföra en pilot-projekt i Sverige i kanske 1-3 av landets minsta kommuner (vi har 290 kommuner), under exempelvis en 5-årsperiod och följa upp det månad för månad hur det fungerar.

Jag är positivt inställd till att genomföra analyser av redan gjorda experiment i andra länder och så småningom en pilotstudie i Sverige. Sen får vi se vad de ger för resultat.

Corona (COVID-19) statistik

Mina fastighetsfonder är de som tagit mest stryk av Corona-krisen, så de borde ha mest spänst i den kommande uppgången.

Eftersom nedgången har varit så extremt brant så är min gissning att uppgången kommer ta mellan 2-3 år innan nästa ATH, men vet gör jag absolut inte. Om framtiden vet ingen något. Men det borde bottna inom ett halvår i alla fall, jämför med krisen 1929-1930, då gick det störtrakt i backen under kort tid, men då från en hög spekulationsbubbla, det är inte fallet nu. Sen tog det 24 år innan nästa ATH (1954) men det var då för att slå en extrem spekulationsbubbla 1929.

Idag är det bara en psykologisk panik som inte har någon fundamental grund. Men världsekonomin kommer drabbas av rent politiska åtgärder.

Uppriktigt sagt så tycker jag att åtgärderna känns överdrivna. Såna här åtgärder har aldrig vidtagit vid någon influensaepedemi eller pandemi någonsin tidigare vad jag vet. Är det något hemskt med Corona som myndigheterna inte berättar för oss medborgare?

Åtgärderna hade varit motiverade om det är Digerdöden/Pest eller Ebola vi pratar om, men så har jag inte uppfattat att Corona är.

Enligt all information jag har tillgång till så är Corona ett influensavirus med ”något högre” dödlighet än ”vanlig influensa” inte ”dramatiskt högre” dödlighet.

Ett normalår så avlider ca 650000 människor i världen av ”vanlig influensa” det är ca 1 av 10769. d.v.s. 0,0093%.

Hittade en intressant sida med intressant statistik https://www.worldometers.info/coronavirus/

Just nu 245,913 smittade i världen 10,048 har avlidit och 88,465 har tillfrisknat.

Räknar man ihop dödsfall och tillfrisknade så får man 98513 varav 10,2% har avlidit. Men viktigt att tänka på att detta inte är samma som mortaliteten, den kan man inte se klart ännu eftersom smittspridningen fortfarande pågår så statistiken haltar betänkligt. 10048/245913 blir 4,09% vilket också blir en missvisande siffra. Men om man ser till denna statistik så är mortaliteten mellan 4,09-10,2 procent, just nu (2020-03-20).

Tittar man på diagrammen med logaritmisk skala så ser man tydligt att smittspridningen var kraftigast i början (innan man vidtagit några särskilda åtgärder alls) d.v.s. fram till februari och att den avtagit sedan dess. Men spridningen är inte färdig ännu. Dödsfallen är mer en direkt konsekvens av smittspridningen med en fördröjning.

Såg även på nyheterna igår att de som avlider har i snitt 2,7 andra sjukdomar innan Corona, som hjärt- och lungsjudomar, diabetes och Cancer som är de vanligaste kombinationerna.

Tips till nybörjare på Börsen

Läs böcker tidningar och investeringsforum på FB och annorstädes. Var kritisk till alla ”heta tips”.

Skapa en ”trygg” investeringsstrategi för hög räntabilitet på eget kapital (minst 20% per år) till att börja med. betala inte mer än 5 gånger det egna kapitalet. Det kan vara en bra nybörjarstrategi.

Så småningom hittar du din egen strategi. men du får prova dig fram med pyttesmå investeringar i början. Spara regelbundet varje månad när du får lön.

Testa dig fram med pyttesmå investeringar i många olika bolag.

Har du ”normallön” så prova med att investera maximalt 1000 kr i varje bolag och ha minst 20-30 olika bolag i din portfölj. Då lär du dig snabbare hur börsen och marknaden fungerar.

Men INNAN du investerar i ett bolag så ska du läsa på allt om vad de gör och förstå hur de tjänar pengar. Avstå att investera i förlustbolag, investera bara i företag som gått med vinst de senaste 10 åren.

Bolagen bör ha haft en vinst som motsvarar 20% av det Justerade egna kapitalet efter skatt i genomsnitt under de senaste 10 åren.

Det är långt ifrån alla bolag som gjort såna vinster. Men de finns och de brukar hålla samma nivå under många år.

Warren Buffet är lite väl konservativ när det gäller vad han är beredd att betala för det egna kapitalet, han har en maxgräns på 1,5 gånger EK. men jag är beredd att betala 5 ggr EK.

Tänk långsiktigt i allt du gör på börsen. Det är extrema undantag att kunna göra ”snabba klipp”, så skit i att försöka det, du kommer sannolikt att förlora dina pengar om du försöker utan att veta vad du ger dig in på.

Bra/Dåliga Rekryterare

Det här otyget med att tvingas ”gradera” sin egen kunskapsnivå känner jag igen från många ”massförmedlare” av uppdrag och anställningar. De ser säkert detta som genialiskt, för sin bedömning, men bedömningen är helt meningslös, för jag som kandidat har ju ingen som helst aning om vilken nivå andra kandidater befinner sig på. Så deras system är helt enkelt ”hål i huvudet”.

Jag har 30 års erfarenhet som utvecklare. och jag har använt hur många olika tekniska buzzwords som helst i mitt yrkesliv.

Men rekryterare som kollar efter Buzzwords är ju totalt inkompetenta.

När man ska rekrytera utvecklare så är det viktigaste att kandidaten förstår de grundläggande principerna för hur man ska programmera objektorienterat, inte vilket programspråk, eller komponent man redan har jobbat med, det är fullkomligt ointressant.

Det är viktigt att man som utvecklare kan förstå användarnas krav och kan omvandla dem verksamhetskraven till programvara som är lätt för användaren att förstå och använda.

Det är ju helt absurt om man ratar kandidater som har skrivit att man kan ”ADO” i sitt CV men rekryteraren vill ha någon som kan ”ActiveX Data Objects” (de som är insatta vet att det är samma sak, men rekryteraren visste inte det, så jag fick inte uppdraget). Men det är vad som händer om rekryteraren letar efter Buzzwords som de inte förstår.

De rekryterare som letar efter rätt ”buzzwords” i mitt CV är fullkomligt inkompetenta.

Jag har träffat 4 kompetenta rekryterare i hela mitt liv, de frågade helt andra saker.

Exempelvis hur jag ”tänker” när jag programmerar, hur jag löser större uppgifter (delar upp i mindre delar givetvis). En del andra mycket intressanta frågeställningar. Jag kände mig riktigt glad och upprymd efter att ha blivit intervjuad av dem. Jag gav till och med komplimanger till rekryterarna som var så bra. De ställde såna frågor som jag också tycker är viktiga och som jag vill lyfta fram i min profil.

Såna riktigt kompetenta rekryterare behöver vi se mer av!

Format på prislista till VISMA/SPCS

Jag tror jag blir galen!

Hur svårt ska det vara att hitta en teknisk specifikation på hur en prislista (CSV-fil) ska se ut som passar att importera i VISMA/SPCS Administration?

Jag håller på att hjälpa en snickare som har fått en prislista med ett 350-tal artiklar från sin leverantör att importera den prislistan till hans artikelregister för faktureringen.

Jag letar efter en filspecifikation på en prislista för import i SPCS Adminiistration, jag har hittat ett prisfilter (”Excelpriser.flt”) som kan svälja en CSV-fil man skapar med Excel, men jag behöver en specifikation på en faktisk prislista så jag kan generera en fil att importera i SPCS, men gått bet på att hitta ett enda Exempel.

Jag behöver så att säga veta vad kolumnnamnen ska heta och vilka typer (text, numeriskt, kod) det är. Det förekommer även stafflade priser (olika pris vid olika antal, typ ett pris om man köper 1 artikel av en vara och ett annat pris om man köper en lastpall med 120 artiklar av samma).

Det program jag gjort läser in olika prislisteformat och exporterar till flera olika andra format. Varav VISMA/SPCS är ett.

Det är INTE aktuellt att ge VISMA i uppdrag att ordna detta, då jag är utvecklare och vill försöka lösa detta själv. Då det är en intressant uppgift.

VISMA/SPCS har inte publicerat någon filspecifikation, därför min fråga här i forumet. De gör sånt jobb på uppdrag mot betalning, nu vill jag lära mig detta, då jag bygger ett program som ska klara att konvertera från flera olika leverantörers prislistor till flera olika faktureringsprogram.

Vad ska man tänka på när man startar nytt företag?

Det absolut första ni ska göra är att skriva en affärsplan!

I affärsplanen tittar man på alla aspekter som har med ”affären” att göra.

Superviktigaste frågorna är:

– Vem är kunden?
– Vad har kunden för problem?
– Kan vi lösa kundens problem? (Dvs kan vi leverera en lösning?)
– Kan vi få lönsamhet i vår lösning?

Sen kommer de interna frågorna….

– Vilket Team är vi
– SWOT – Styrkor, Svagheter, Opportunities, Threat

Den interna tekniska löningen är oftast helt ointressant, tekniken löser ni efter ert interna behov, när behovet uppstår.

Det viktigaste av allt är att fokusera på Affärsplanen.
Sen kommer frågan om hur ni ska marknadsföra er till kunderna, och hur försäljningen ska gå till.

Mycket viktigt är att teamet är samspelt och att ni kan samsas om och vara eniga om:

– Företagets Vision (en omöjligt dröm, men något som ni har som rättesnöre i hela ert tänk)
– Strategier är vägar för att sträva mot Visionen
– Tydliga SMART:a mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta)

Viktigt att förstå att Visionen får inte vara mätbart, för då är det ett ”mål” inte en vision.

Den klassiska beskrivningen för att beskriva vad en vision är när JF Kennedy sa ”Vi ska erövra rymden!” det är en tydlig vision, en omöjlig dröm, men något som alla kan sträva efter.

När han senare sa att ”Vi ska sätta en man på månen och tryggt ta honom tillbaks på jorden inom detta decennium”. Det är ett extremt tydligt mål. Det beskriver inte HUR det ska ske, men VAD ska ske och NÄR. Det var ett SMART mål.

Vad händer om man inte har Vision, Strategier och Mål?

Företaget och de människor som arbetar i företaget kommer ha olika åsikter om allt och hur saker ska göras, men framförallt så kommer alla ha en egen åsikt vart man är på väg. Alla kommer springa runt som yra höns. Ingen ordning och medarbetarna kommer motarbeta varandra, ni kommer inte komma någonstans. Organisationen kommer slitas i stycken av interna konflikter.

Ni behöver ta fram ett avtalsförslag med allmänna villkor och vilka ”säljobjekt” ni har att sälja till kunderna.

är bolaget ett ”produktbolag” d.v.s. kommer ni ha produkter som är färdiga för kunden att köpa ”från hyllan” eller kommer ni ägna er åt skräddarsydd utveckling, eller en blandning av dessa två helt olika koncept.

Jag har varit med om uppstartsresan i flera bolag av båda dessa varianter och med blandningar i olika konstellationer.

Mitt tips är att starta med att välja ut en kund som ni redan har i ert kontaktnät och som ni känner väl, som ni kan ha en helt öppen dialog med.

Ställ många frågor om vad de har för problem som de vill ha hjälp med att lösa och vad de ser för vinst med att lösa dessa problem. Försök också vad kunden kan tänkas betala för att få problemet löst. Då får ni lite siffror att räkna på för att se om ni kan få lönsamhet i er leverans.

Men akta er för att fokusera på tekniken, det är inte någon kund intresserad av, kunden är intresserad att öka sin lönsamhet och minska kostsamma problem de har.

Affärsplanen ska ni lägga ner ordentligt med tid på så ni löser de flesta frågor vad gäller det jag skrivit ovan. Kan ni inte komma överens om hur verksamheten ska bedrivas i er affärsplan, så ska ni inte starta ett bolag tillsammans. Annars kommer det vara massor av konflikter som ligger under ytan och som kommer explodera och splittra teamet, och därmed företaget. Jag har varit med om det vid alltför många tillfällen.

Låt alla komma till tals, och ha inte bråttom, men glöm ALDRIG ert fokus, att få nöjda kunder, fokusera på vad ni kan göra för kunden i alla lägen. Inte att ni ska leka med nyaste tekniska prylarna. När ni väl tjänar stora pengar (för att nu har massor med nöjda kunder, då kan man köpa lite tekniska ”leksaker”, men behåll fokus på kunden hela tiden, glöm ALDRIG kunden).

Fakturera utan företag (2020-02-25)

Egenanställningsföretagens Branschorganisation ( http://www.egenanstallning.org/ )

Starta riktigt företag, men lej bort administrationen

Redflag: https://www.redflag.se/

Begär förhandsbesked av Skatteverket (2020-02-25)

Rent formellt så är inte svar du får på servicejouren@skatteverket.se giltiga som bindande förhandsbesked.

Du måste begära ett skriftligt bindande förhandsbesked i särskild ordning och betala en slant för det, då kan det funka att hänvisa till det vid en tvist med Skatteverket. men ett vanligt mejlsvar har inget juridiskt värde. Det är bara information (som inte alls behöver vara korrekt). Men är man helt okunnig i en fråga så kan det vara bättre än inget.