Corona (COVID-19) statistik

Mina fastighetsfonder är de som tagit mest stryk av Corona-krisen, så de borde ha mest spänst i den kommande uppgången.

Eftersom nedgången har varit så extremt brant så är min gissning att uppgången kommer ta mellan 2-3 år innan nästa ATH, men vet gör jag absolut inte. Om framtiden vet ingen något. Men det borde bottna inom ett halvår i alla fall, jämför med krisen 1929-1930, då gick det störtrakt i backen under kort tid, men då från en hög spekulationsbubbla, det är inte fallet nu. Sen tog det 24 år innan nästa ATH (1954) men det var då för att slå en extrem spekulationsbubbla 1929.

Idag är det bara en psykologisk panik som inte har någon fundamental grund. Men världsekonomin kommer drabbas av rent politiska åtgärder.

Uppriktigt sagt så tycker jag att åtgärderna känns överdrivna. Såna här åtgärder har aldrig vidtagit vid någon influensaepedemi eller pandemi någonsin tidigare vad jag vet. Är det något hemskt med Corona som myndigheterna inte berättar för oss medborgare?

Åtgärderna hade varit motiverade om det är Digerdöden/Pest eller Ebola vi pratar om, men så har jag inte uppfattat att Corona är.

Enligt all information jag har tillgång till så är Corona ett influensavirus med ”något högre” dödlighet än ”vanlig influensa” inte ”dramatiskt högre” dödlighet.

Ett normalår så avlider ca 650000 människor i världen av ”vanlig influensa” det är ca 1 av 10769. d.v.s. 0,0093%.

Hittade en intressant sida med intressant statistik https://www.worldometers.info/coronavirus/

Just nu 245,913 smittade i världen 10,048 har avlidit och 88,465 har tillfrisknat.

Räknar man ihop dödsfall och tillfrisknade så får man 98513 varav 10,2% har avlidit. Men viktigt att tänka på att detta inte är samma som mortaliteten, den kan man inte se klart ännu eftersom smittspridningen fortfarande pågår så statistiken haltar betänkligt. 10048/245913 blir 4,09% vilket också blir en missvisande siffra. Men om man ser till denna statistik så är mortaliteten mellan 4,09-10,2 procent, just nu (2020-03-20).

Tittar man på diagrammen med logaritmisk skala så ser man tydligt att smittspridningen var kraftigast i början (innan man vidtagit några särskilda åtgärder alls) d.v.s. fram till februari och att den avtagit sedan dess. Men spridningen är inte färdig ännu. Dödsfallen är mer en direkt konsekvens av smittspridningen med en fördröjning.

Såg även på nyheterna igår att de som avlider har i snitt 2,7 andra sjukdomar innan Corona, som hjärt- och lungsjudomar, diabetes och Cancer som är de vanligaste kombinationerna.

Tips till nybörjare på Börsen

Läs böcker tidningar och investeringsforum på FB och annorstädes. Var kritisk till alla ”heta tips”.

Skapa en ”trygg” investeringsstrategi för hög räntabilitet på eget kapital (minst 20% per år) till att börja med. betala inte mer än 5 gånger det egna kapitalet. Det kan vara en bra nybörjarstrategi.

Så småningom hittar du din egen strategi. men du får prova dig fram med pyttesmå investeringar i början. Spara regelbundet varje månad när du får lön.

Testa dig fram med pyttesmå investeringar i många olika bolag.

Har du ”normallön” så prova med att investera maximalt 1000 kr i varje bolag och ha minst 20-30 olika bolag i din portfölj. Då lär du dig snabbare hur börsen och marknaden fungerar.

Men INNAN du investerar i ett bolag så ska du läsa på allt om vad de gör och förstå hur de tjänar pengar. Avstå att investera i förlustbolag, investera bara i företag som gått med vinst de senaste 10 åren.

Bolagen bör ha haft en vinst som motsvarar 20% av det Justerade egna kapitalet efter skatt i genomsnitt under de senaste 10 åren.

Det är långt ifrån alla bolag som gjort såna vinster. Men de finns och de brukar hålla samma nivå under många år.

Warren Buffet är lite väl konservativ när det gäller vad han är beredd att betala för det egna kapitalet, han har en maxgräns på 1,5 gånger EK. men jag är beredd att betala 5 ggr EK.

Tänk långsiktigt i allt du gör på börsen. Det är extrema undantag att kunna göra ”snabba klipp”, så skit i att försöka det, du kommer sannolikt att förlora dina pengar om du försöker utan att veta vad du ger dig in på.

Bra/Dåliga Rekryterare

Det här otyget med att tvingas ”gradera” sin egen kunskapsnivå känner jag igen från många ”massförmedlare” av uppdrag och anställningar. De ser säkert detta som genialiskt, för sin bedömning, men bedömningen är helt meningslös, för jag som kandidat har ju ingen som helst aning om vilken nivå andra kandidater befinner sig på. Så deras system är helt enkelt ”hål i huvudet”.

Jag har 30 års erfarenhet som utvecklare. och jag har använt hur många olika tekniska buzzwords som helst i mitt yrkesliv.

Men rekryterare som kollar efter Buzzwords är ju totalt inkompetenta.

När man ska rekrytera utvecklare så är det viktigaste att kandidaten förstår de grundläggande principerna för hur man ska programmera objektorienterat, inte vilket programspråk, eller komponent man redan har jobbat med, det är fullkomligt ointressant.

Det är viktigt att man som utvecklare kan förstå användarnas krav och kan omvandla dem verksamhetskraven till programvara som är lätt för användaren att förstå och använda.

Det är ju helt absurt om man ratar kandidater som har skrivit att man kan ”ADO” i sitt CV men rekryteraren vill ha någon som kan ”ActiveX Data Objects” (de som är insatta vet att det är samma sak, men rekryteraren visste inte det, så jag fick inte uppdraget). Men det är vad som händer om rekryteraren letar efter Buzzwords som de inte förstår.

De rekryterare som letar efter rätt ”buzzwords” i mitt CV är fullkomligt inkompetenta.

Jag har träffat 4 kompetenta rekryterare i hela mitt liv, de frågade helt andra saker.

Exempelvis hur jag ”tänker” när jag programmerar, hur jag löser större uppgifter (delar upp i mindre delar givetvis). En del andra mycket intressanta frågeställningar. Jag kände mig riktigt glad och upprymd efter att ha blivit intervjuad av dem. Jag gav till och med komplimanger till rekryterarna som var så bra. De ställde såna frågor som jag också tycker är viktiga och som jag vill lyfta fram i min profil.

Såna riktigt kompetenta rekryterare behöver vi se mer av!

Format på prislista till VISMA/SPCS

Jag tror jag blir galen!

Hur svårt ska det vara att hitta en teknisk specifikation på hur en prislista (CSV-fil) ska se ut som passar att importera i VISMA/SPCS Administration?

Jag håller på att hjälpa en snickare som har fått en prislista med ett 350-tal artiklar från sin leverantör att importera den prislistan till hans artikelregister för faktureringen.

Jag letar efter en filspecifikation på en prislista för import i SPCS Adminiistration, jag har hittat ett prisfilter (”Excelpriser.flt”) som kan svälja en CSV-fil man skapar med Excel, men jag behöver en specifikation på en faktisk prislista så jag kan generera en fil att importera i SPCS, men gått bet på att hitta ett enda Exempel.

Jag behöver så att säga veta vad kolumnnamnen ska heta och vilka typer (text, numeriskt, kod) det är. Det förekommer även stafflade priser (olika pris vid olika antal, typ ett pris om man köper 1 artikel av en vara och ett annat pris om man köper en lastpall med 120 artiklar av samma).

Det program jag gjort läser in olika prislisteformat och exporterar till flera olika andra format. Varav VISMA/SPCS är ett.

Det är INTE aktuellt att ge VISMA i uppdrag att ordna detta, då jag är utvecklare och vill försöka lösa detta själv. Då det är en intressant uppgift.

VISMA/SPCS har inte publicerat någon filspecifikation, därför min fråga här i forumet. De gör sånt jobb på uppdrag mot betalning, nu vill jag lära mig detta, då jag bygger ett program som ska klara att konvertera från flera olika leverantörers prislistor till flera olika faktureringsprogram.

Vad ska man tänka på när man startar nytt företag?

Det absolut första ni ska göra är att skriva en affärsplan!

I affärsplanen tittar man på alla aspekter som har med ”affären” att göra.

Superviktigaste frågorna är:

– Vem är kunden?
– Vad har kunden för problem?
– Kan vi lösa kundens problem? (Dvs kan vi leverera en lösning?)
– Kan vi få lönsamhet i vår lösning?

Sen kommer de interna frågorna….

– Vilket Team är vi
– SWOT – Styrkor, Svagheter, Opportunities, Threat

Den interna tekniska löningen är oftast helt ointressant, tekniken löser ni efter ert interna behov, när behovet uppstår.

Det viktigaste av allt är att fokusera på Affärsplanen.
Sen kommer frågan om hur ni ska marknadsföra er till kunderna, och hur försäljningen ska gå till.

Mycket viktigt är att teamet är samspelt och att ni kan samsas om och vara eniga om:

– Företagets Vision (en omöjligt dröm, men något som ni har som rättesnöre i hela ert tänk)
– Strategier är vägar för att sträva mot Visionen
– Tydliga SMART:a mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta)

Viktigt att förstå att Visionen får inte vara mätbart, för då är det ett ”mål” inte en vision.

Den klassiska beskrivningen för att beskriva vad en vision är när JF Kennedy sa ”Vi ska erövra rymden!” det är en tydlig vision, en omöjlig dröm, men något som alla kan sträva efter.

När han senare sa att ”Vi ska sätta en man på månen och tryggt ta honom tillbaks på jorden inom detta decennium”. Det är ett extremt tydligt mål. Det beskriver inte HUR det ska ske, men VAD ska ske och NÄR. Det var ett SMART mål.

Vad händer om man inte har Vision, Strategier och Mål?

Företaget och de människor som arbetar i företaget kommer ha olika åsikter om allt och hur saker ska göras, men framförallt så kommer alla ha en egen åsikt vart man är på väg. Alla kommer springa runt som yra höns. Ingen ordning och medarbetarna kommer motarbeta varandra, ni kommer inte komma någonstans. Organisationen kommer slitas i stycken av interna konflikter.

Ni behöver ta fram ett avtalsförslag med allmänna villkor och vilka ”säljobjekt” ni har att sälja till kunderna.

är bolaget ett ”produktbolag” d.v.s. kommer ni ha produkter som är färdiga för kunden att köpa ”från hyllan” eller kommer ni ägna er åt skräddarsydd utveckling, eller en blandning av dessa två helt olika koncept.

Jag har varit med om uppstartsresan i flera bolag av båda dessa varianter och med blandningar i olika konstellationer.

Mitt tips är att starta med att välja ut en kund som ni redan har i ert kontaktnät och som ni känner väl, som ni kan ha en helt öppen dialog med.

Ställ många frågor om vad de har för problem som de vill ha hjälp med att lösa och vad de ser för vinst med att lösa dessa problem. Försök också vad kunden kan tänkas betala för att få problemet löst. Då får ni lite siffror att räkna på för att se om ni kan få lönsamhet i er leverans.

Men akta er för att fokusera på tekniken, det är inte någon kund intresserad av, kunden är intresserad att öka sin lönsamhet och minska kostsamma problem de har.

Affärsplanen ska ni lägga ner ordentligt med tid på så ni löser de flesta frågor vad gäller det jag skrivit ovan. Kan ni inte komma överens om hur verksamheten ska bedrivas i er affärsplan, så ska ni inte starta ett bolag tillsammans. Annars kommer det vara massor av konflikter som ligger under ytan och som kommer explodera och splittra teamet, och därmed företaget. Jag har varit med om det vid alltför många tillfällen.

Låt alla komma till tals, och ha inte bråttom, men glöm ALDRIG ert fokus, att få nöjda kunder, fokusera på vad ni kan göra för kunden i alla lägen. Inte att ni ska leka med nyaste tekniska prylarna. När ni väl tjänar stora pengar (för att nu har massor med nöjda kunder, då kan man köpa lite tekniska ”leksaker”, men behåll fokus på kunden hela tiden, glöm ALDRIG kunden).