Moralpanik – Who the fuck cares?

2020-05-16 kl 11:12 Skrivet av Conny Westh

Paulo Roberto verkar vara involverad i någon sexskandal, om jag fattat det rätt.

Jag orkar inte bry mig om moralpaniken i samhället,

– Who the fuck cares?

Det är inte för Paulos alla skandaler han är intressant utan för att han bidrar till många insikter om samhället….

Skandalerna skiter jag i. Nära nog varenda kändis är, har varit eller kommer någon gång vara berörd av skandaler, det är bara ett sätt för någon annan att rida på någon kändis framgångar i media. Så skandalerna hamnar i mitt SPAM-/NULL-filter….

Samma sak med de flesta andra skandaler. Den enda skandal som jag tycker är värd att göra något åt är att Donald Trump sitter på Världens mäktigaste ämbete, det borde han inte göra. Jag ber det amerikanska folket att rösta fram en bättre presiden i nästkommande presidentval. JFK, Nixon, Carter, Reagan, Clinton, Bush 1 och Bush 2, Obama hade alla sina goda sidor men även skandaler och misslyckanden. Men i huvudsak gjorde bra saker för världen.

Men Trump är en stor fara för världssamfundet, så han bör ersättas med någon kompetent president som gör det bästa för världssamfundet, inte bara för sin egen plånbok. Trump har totalt degenererat respekten för presidentämbetet och gjort det till en pajasposition i samhället. Nästa president kommer att tvingas faca en kraftig uppförbacke för att återupprätta förtroendet och respekten för världens mäktigaste ämbete.

Jag är INTE vänsterangängare utan har hela livet röstat konservativt i Sverige, jag är även anhängare av:

– Att göra bra saker för folket
– Att underlätta för företagande
– Att låta människor ”by default” bestämma över sina liv själva
– Att bygga upp ett stabilt pensionssystem, ungefär som PPM för hela pensionen
– Att visa respekt för människor
– Att arbetsgivare ska vara justa
– Att arbetstagare ska ha justa villkor
– Att utbildning är bra för alla
– Att äganderätten är bra
– Att dödsstraff är dåligt
– Att arbetstagare ska göra ett bra jobb
– Att vi bör testa basinkomst i ett antal pilotprojekt

Social utslagning/arbetslöshet skapar förutsättningar för onödig kriminalitet och utanförskap.

Jag tycker samhället måste skapa trygga miljöer och skapa trygga ekonomiska grundförutsättningar för alla, så människor i problematiska livssituationer får hjälp att fungera socialt i samhället.

Om aggressioner uppstår i breda samhällsgrupper så blir de en självuppfyllande subkultur, som det är svårt att ta sig ur som enskild individ, gruppen skapar en fiktiv trygghet för individerna för subkulturen har sitt eget regelverk, och följer man det så kan man få del av gruppens trygghet.

Tryggheten består i att man kan försvara sig mot de yttre hot som ”Svensson-samhället” utgör mot subkulturer.

En viktig bidragande orsak till att subkulturer uppstår är att ”Svensson-samhället” har en unikt uteslutande mekanik som utesluter alla som bryter mot Jante-lagen.

Har du en problematisk eller svag ekonomi, så utesluts du från många jobbmöjligheter. Har du varit inblandad i kriminalitet så utestängs du också från många jobb-möjligheter. Då hänvisas du till att leva i misär eller att tvingas in i en subkultur av kriminalitet för att över huvud taget slippa leva i misär.

Med kriminalitet inkluderar jag här att jobba svart i större skala, kanske samtidigt som du får ett magert försörjningsstöd eller a-kassa. Rent formellt så är det att vara kriminell, men vem känner sig som kriminell om man jobbar svart för att få mat på bordet för sin familj. Subkulturen tappar helt respekten för ”Svensson-samhället”. Och när man väl passerat den gränsen, så finns det ingen enkel väg att återvända.

Kontentan är att den här uteslutningsmekaniken i samhället är direkt kontraproduktiv. Det bara måste finnas ett annat sätt att hantera detta på.

Basinkomst

Jag har tidigare varit stark motståndare till medborgarlön, men har svängt i min inställning.

Jag såg ett TV-program om ”Lön utan jobb” där man visade på flera exempel i världen där det fungerat riktigt bra. Främst En by i Nigeria och delstaten Alaska i USA.

Men det som riktigt väckte min nyfikenhet var det faktum att flera framstående Republikanska politiker i USA har börjat svänga till favör för en typ av ”basinkomst”.

Faktum i USA var att de betalar ut ganska mycket bidrag till sina medborgare för socialhjälp och annat, men vad som är problemet är den gigantiska administrationen för att ha tjänstemän som granskar alla ansökningar. Med en basinkomst blir det mer som det svenska barnbidraget eller pensionen. betydligt billigare administration, vilket gör att bidragspengarna räcker till fler.

Beloppsnivån vi pratar om är inte en ”marknadsmässig” lön utan mer i nivå med existensminimum, vilket folk ändå har rätt till enligt dagens regler, om man blir sjuk eller arbetslös.

Några av fördelen med ett system med basinkomst är:

– Enklare och billigare administration
– Minskade kostnader för andra bidragsformer
– Minskade administrationskostnader
– Större flexibilitet än dagens system
– Gynnat Entreprenörskap
– Pengarna räcker till fler
– Mindre lidande för de som ”fallit mellan stolarna tidigare”
– Fler kan jobba lite grann om de har möjlighet till det

Idag finns även begränsningar på vad sjuka eller arbetslösa får göra medan de får del av bidragen. Med en basinkomst är det inga problem för en sjuk som kan jobba 1-2 dagar i veckan att göra just det utan att förlora någon del av basinkomsten.

Men idag förlorar en sjukskriven hela sin sjukpeng för de dagar de jobbar, om denne kan hitta jobb 1-2 dagar i veckan, det blir ofta en marginaleffekt som är nära eller över 100%, så det finns inget motiv att anstränga sig.

Samma sak för en arbetslös som kanske har en affärsidé och vill starta ett företag, idag förlorar man hela a-kassan om man startar företag, och företagare som måste minska sin verksamhet kan inte få a-kassa utan att lägga ner hela företagets verksamhet. Med de tänka reglerna för basinkomst så är detta inget problem, alla kan driva sina företag i liten eller stor skala, just p.g.a. att det är konkurrensneutralt, inga Svenska företag missgynnas eller subventioneras, utan det är lika för alla.

Motivet för att inte ge företagare a-kassa idag är att man inte vill ”snedvrida” konkurrensen genom att subventionera ”dåliga” företag. Men det hindrar också väldigt många företag att någonsin startas. För företagare diskrimineras från att få del av välfärdssystemet som de är med och bygger upp, med sina skatteinbetalningar.

Jag ser inte detta som något politiskt utan mer en praktisk lösning på ett problem med höga administrationskostnader och juridiska gränsdragningsproblem, vem ska få a-kassa eller inte? för att ta ett av exemplen i högen av problem med dagens system.

Det finns även en möjlighet att det kan gynna Entreprenörskap, som det har visat sig göra i Nigeria där det testades fullt ut i en by.

Finland har genomfört en pilot som de inte fungerade fullt ut, vet inte så mycket mer detaljer om det dock.

Jag skulle tycka det vore intressant om vi kan analysera de experiment som genomförts och lära oss av de misstag och möjligheter vi kan se där.

Sen kan vi genomföra en pilot-projekt i Sverige i kanske 1-3 av landets minsta kommuner (vi har 290 kommuner), under exempelvis en 5-årsperiod och följa upp det månad för månad hur det fungerar.

Jag är positivt inställd till att genomföra analyser av redan gjorda experiment i andra länder och så småningom en pilotstudie i Sverige. Sen får vi se vad de ger för resultat.