Begär förhandsbesked av Skatteverket (2020-02-25)

Rent formellt så är inte svar du får på servicejouren@skatteverket.se giltiga som bindande förhandsbesked.

Du måste begära ett skriftligt bindande förhandsbesked i särskild ordning och betala en slant för det, då kan det funka att hänvisa till det vid en tvist med Skatteverket. men ett vanligt mejlsvar har inget juridiskt värde. Det är bara information (som inte alls behöver vara korrekt). Men är man helt okunnig i en fråga så kan det vara bättre än inget.