Mina fondportföljer hos Avanza (2020-02-15)

Jag har som princip att försöka ha minst 7 fonder i var och en av mina fondportföljer men maximalt det dubbla, d.v.s. max 14 fonder. Men idealiskt försöker jg hålla mig till mellan 7 och 10 fonder. Det är Avanza själva som rekommenderar minst 7 fonder i portföljen eller minst 12 aktier om man investerar i direktägda aktier. Bra rekommendationer tycker jag.

Nedan ser du hur utvecklingen av alla mina konton på Avanza ser ut, då är en överväldigande majoritet av kapitalet placerat i Pensionsfonder, som i sig är extremt långsiktiga placeringar. Denna första graf visar de senaste 12 månadernas löpande värdeutveckling.

Härnäst kommer ett av mina bästa konton. Med 7 fonder i portföljen, men först tittar vi på grafen… Jag har markerat nedgången från 29:e augusti- 26:e december 2018. Jag tog det lugnt och satt still i båten, sen kom uppgången 2019 och återställde hela nedgången och drog förbi och om ganska rejält. Totalt slutade 2019 med +42% på just detta konto. 2018 blev +/-0. En lärdom är att aldrig drabbas av panik, oftast behöver man inte göra något alls vid såna här generella nedgångar. marknaden är psykologiskt pressad, men när psykpressen försvinner så duger kursen upp till ytan igen, precis som en kork man trycker ner under vattenytan. När man släpper korken, så poppar den upp till ytan igen. Så jag ger samma tips som ekonomiförfattaren Richard Carlson, ”Dont Worry, Make Money”. Aktie och fondmarknaden är de tålmodigas hemmaplan, de otåliga förlorar pengar medan de tålmodiga tjänar pengar.

Som du ser så har portföljen även totalt utklassat indexet OMX Stockholm 30.

Fonderna i ovanstående portfölj är följande (kontot är ett vanligt ISK på Avanza):

Om vi kikar på Avanzas topplista för deras fonder och markerar fonderna i portföljen, med den gröna pluppen till vänster. Detta är då de 7 av 10 bästa fonderna i Avanzas utbud på ca 1300 fonder.

Tyvärr visas 5-årsavkastningen för hela perioden inte nedbrutet till CAGR per år, men det är enkelt att räkna ut så den bästa fonden Swedbank Robur Ny Teknik A har en totalavkastning på +240,55% på 5 år vilket blir 27,8% per år.

Den sämsta fonden i min portfölj Länsförsäkringar Fastighetsfond A har en totalavkastning med +169,05% på 5 år vilket blir 21,9% per år.

Eftersom vi ändå är igång och räknar på siffror kan vi även räkna ut årsavkastning på den sämsta fonden i den del som syns av listan som är MS INVF Global Opportunity A (MS står för Morgan Stanley). Den fonden har gått +157,72% på 5 år vilket blir +20,8% per år.

Medianavkastningen på portföljen blir då 188,26% på 5 år d.v.s. 23,6% per år. Men som du sett tidigare så var årsavkastningen under 2019 hela +42% och om man bara ser till de senaste 12 månaderna löpande, så har avkastningen då varit 38,22%. Se nedanstående graf.

När jag själv ger mig på att försöka hitta de bästa fonderna så tycker jag personligen om att leta efter fonder som är långsiktigt stabila vinstmaskiner som bara ligger på topp hela tiden. Ju mindre jag behöver byta ut dem desto bättre. Det är en av anledningarna till att jag helt har skippat att investera i Rysslandsfonderna, de är helt enkelt för instabila, de hoppar upp och ner i topplistan, det tycker jag INTE om…

FRISKRIVNING FRÅN ALLT ANSVAR!!!

Observera att de tips jag ger INTE är att betrakta som finansiell rådgivning i lagens mening, utan jag beskriver hur jag tänker när jag investerar. Om du följer mina tankar så får du ta fullt eget ansar för dina beslut själv, jag ger inga garantier på något sätt, varken uttryckligen eller underförstått. Agerar du på annat sätt så gäller samma sak, du får ta fullt ansvar för dina beslut om investeringar och sparande själv. Vidare så finns inga garantier att historisk avkastning kommer att upprepa sig, inte heller kan historisk avkastning garantera någon framtida avkastning. Såna garantier kan ingen ge. Gör det det så är det sannolikt en bluff eller bedrägeri.