Strategi för Premiepensionen (2020-02-14)

Premiepensionen lanserades 1995, men det gick inte att själv välja fonder förrän år 2000.

I början så hade jag egentligen en enkel strategi om att de fonder som gått ner mest ett år, borde rimligen gå upp ganska mycket nästa år.

Denna strategi fungerade kanske 3 av 15 år, mitt bästa resultat blev +69% ett år, och mitt sämsta resultat var -47% ett annat år. det var med andra ord en ganska osäker strategi.

Men 2015 så hade min avkastning sedan start hamnat på -2,0% per år i snitt. Jag var nog en av den enda procent ppm-sparare som hade gått minus vid den tiden. Så jag bestämde mig för att ändra min misslyckade placeringsstrategi rejält, helt enkelt slakta mina heliga kor och tänka Lateralt, d.v.s. helt nytt!

Jag började med att undersöka vilka fonder som hade gått bäst senaste året. Men så tänkte jag ett steg längre, de som gått bäst ett år kan väl inte gå lika bra nästa år, eller? Sagt och gjort jag började jag tänka i de banorna, hur jag skulle hitta fonder som gått bra i flera år i sträck.

När jag väl hittade en lista på de fonder som gått bäst de senaste 5 åren, så tänkte jag att nu är jag något på spåren.

Sagt och gjort så tänkte jag ta risken att prova med en av de fonder jag hade i min portfölj som hade gått sämst. Den fonden bytte jag till den fond som hade gått bäst de senaste 5 åren. Detta var då i Augusti 2015.

Så fortsatte jag varje år att succesivt byta ut mina befintliga fonder till de som hade gått bäst under de senaste 5 åren. Det vill säga de fonder som hade den högsta genomsnittliga CAGR (genomsnittsavkastningen) under de senaste 5 åren, denna strategi kallas ”5 års momentum”.

I maj 2019 bytte jag då ut min sista fond till den nya strategin. Det var Didner & Gerge Småbolag, som hade varit min absoluta favorit i många år tidigare. Det gjorde ont i själen att byta den fonden, för den var min absoluta favorit. Men en fond som underpresterar har ingen plats i min nya portfölj. De hade bara presterat ca +13% på sista tiden.

Nu ska jag inte tråka ut dig med mer historik utan nu ska jag visa hur min nuvarande portfölj ser ut i Premiepensionen.

(jag har suddat kapitalbeloppet för det är hemligt, har jag bestämt)

Som du kan se så har jag förbättrat resultatet rejält sedan hösten 2015 då jag hade en avkastning sedan start på -2,0% per år. Just nu ligger den på +3,7% per år, det har med andra ord förbättrats med ca 1,1 procentenheter per år.

Att det går långsamt att förbättra siffran ”från start” är beroende på att jag började jobba 1984 och har sparat i PPM sedan 1995 vilket en ganska lång historisk tid att kompensera dålig avkastning för. Men det viktiga är att det går i rätt riktning, d.v.s. uppåt i rask takt.

Jag har en ganska ung (35 år gammal) bekant som jag hjälp med sitt PPM-sparande som har 35 år kvar till han blir 70 och ska pensionera sig. Vi lyckades förbättra hans avkastning från start från ca 9,0% till över 14% på ett enda år (från Augusti 2018-Augusti 2019).

Ju yngre du är och ju längre tid du har kvar till pensionen desto snabbare går det att vända den dåliga avkastningen som Såfa-fonden (oftast AP7 Aktiefond för yngre sparare) gett, eller andra fonder som gett ännu sämre avkastning. Så det kan vara klokt att inte vänta utan byt så snart du kan, det är mitt tips.

AP7 Aktiefond har gett ca 13% avkastning de senaste 5 åren. Men tänk på att det bara är ca 140 fonder som gett bättre avkastning än så av alla 496 fonderna i PPM-systemet. Vad har de andra 355 fonderna där att göra? Den sämsta fonden har gett ca -10% i snittavkastning i 10 år på rad.

Under 2019 hade jag en avkastning i PPM på +41% i min portfölj.

Hur hittar man då dessa ”bästa fonder”?

Man klickar helt enkelt på knappen ”byt fonder” :

I nästa sida man kommer till får man rulla ner en bra bit tills man kommer till listan över alla fonderna i PPM-systemet. Som du kan se så har jag klickat på fliken ”Värdeutveckling” och på kolumnen ”Snitt 5 år efter rabatt”, då kommer du se de bästa fonderna överst i listan och ju längre ner i listan ser du fonder med lägre avkastning.

Titta på kolumnen längst till höger för att se den genomsnittliga avkastningen under de senaste 5 åren (CAGR=> Composite Average Growth Rate, eller genomsnittlig avkastning per år).

Jag har även markerat de fonder jag har i min egen PPM-portfölj just i detta ögonblick. Jag har som du ser de 4 bästa fonderna alla kategorier och sen som 5:e fond i min portfölj har jag Carnegie Fastighetsfond Norden. Det har dykt upp 3 andra fonder mellan Carnegie-fonden och Länsförsäkringar fastighetsfond sedan jag gjorde min senaste justering av fondinnehavet.

Jag brukar vänta mellan 2-4 veckor (som en sorts ”karens” innan jag byter ut en fond i min portfölj, för jag vill vänta och se så de nya fonderna som dykt upp är robusta, stabila fonder som kommer ligga kvar i toppen en längre tid och inte falla tillbaka utanför toppskiktet allt för snabbt). Det viktiga är inte att man hakar på senaste hippaste trenden utan att fonderna är stabila vinstmaskiner som kommer ligga kvar länge i toppskiktet, då slipper du som investerare jobba så mycket. det är fonderna som ska jobba för dig, inte tvärtom.

I PPM-systemet får man ha maximalt 5 fonder i sin portfölj, jag tycker man ska använda den möjligheten fullt ut. Avanza rekommenderar att man ska ha minst 7 fonder i sin fondportfölj, om man har aktier ska man ha minst 12 olika aktier enligt Avanzas rekommendation. Jag tycker det är bra rekommendationer. Jag fördelar portföljens kapital lika så jag har 20% av kapitalet i varje fond. Det ger en optimal riskspridning.

Man behöver stämma av en gång per månad att fonderna är toppfonderna enligt listan på 5 års momentum. Då tycker jag inte man behöver sprida riskerna allt för mycket mellan olika branscher. Men just nu så är det 2 teknikfonder som svarar för 40% av portföljkapitalet, 2 fastighetsfonder står för 40% av kapitalet och en Globalfond som står för 20% av kapitalet. Man måste vara aktiv och stämma av en gång per månad. Jag är dock en fondnörd så jag brukar kolla varje dag, men det är inte nödvändigt när det gäller långsiktigt pensionssparande.

Jag anser att man ska bygga sina investeringsbeslut på fakta så långt det är möjligt. Framtiden vet vi inget om, därför finns det inga fakta om framtiden. Att gissa vilka branscher eller enskilda fonder som ”kommer” att gå bra är därmed ren spekulation, eller gissningar som en lekman skulle säga.

Den enda fakta vi har är hur historien sett ut, d.v.s. hur har fonderna presterat historiskt sett. Det är fakta, även om den är passé. Men ser man till historiken tillräckligt långt tillbaks, så börjar man skönja en möjlighet att använda sannolikheter.

Om en fond haft toppavkastning 10-15 år i rad, så är sannolikheten lite högre att den ska prestera bra ett år till, jämfört med en fond som aldrig presterat toppavkastning, nästa år kan du ta ett nytt beslut. Det är lite så jag tänker. Därför litar jag mer på historiken än på ”experter” som påstår att vissa fonder som aldrig presterat toppresultat, helt plötsligt ska börja prestera toppresultat. Det har heller inte skett en enda gång på de senaste 15 åren, vad jag kunnat se i alla fall. Oftast är det de fonder som gått riktigt bra i många år som fortsätter att prestera toppresultat.

Detta kan man undersöka själv genom att kolla på http://morningstar.se och se vilka fonder som legat i topp, de senaste 3, 5, 10 och 15 åren. Det är statistik som talar för sig själv.

FRISKRIVNING FRÅN ALLT ANSVAR!!!

Observera att de tips jag ger INTE är att betrakta som finansiell rådgivning i lagens mening, utan jag beskriver hur jag tänker när jag investerar. Om du följer mina tankar så får du ta fullt eget ansar för dina beslut själv, jag ger inga garantier på något sätt, varken uttryckligen eller underförstått. Agerar du på annat sätt så gäller samma sak, du får ta fullt ansvar för dina beslut om investeringar och sparande själv. Vidare så finns inga garantier att historisk avkastning kommer att upprepa sig, inte heller kan historisk avkastning garantera någon framtida avkastning. Såna garantier kan ingen ge. Gör det det så är det sannolikt en bluff eller bedrägeri.