Vad ska man tänka på när man startar nytt företag?

Det absolut första ni ska göra är att skriva en affärsplan!

I affärsplanen tittar man på alla aspekter som har med ”affären” att göra.

Superviktigaste frågorna är:

– Vem är kunden?
– Vad har kunden för problem?
– Kan vi lösa kundens problem? (Dvs kan vi leverera en lösning?)
– Kan vi få lönsamhet i vår lösning?

Sen kommer de interna frågorna….

– Vilket Team är vi
– SWOT – Styrkor, Svagheter, Opportunities, Threat

Den interna tekniska löningen är oftast helt ointressant, tekniken löser ni efter ert interna behov, när behovet uppstår.

Det viktigaste av allt är att fokusera på Affärsplanen.
Sen kommer frågan om hur ni ska marknadsföra er till kunderna, och hur försäljningen ska gå till.

Mycket viktigt är att teamet är samspelt och att ni kan samsas om och vara eniga om:

– Företagets Vision (en omöjligt dröm, men något som ni har som rättesnöre i hela ert tänk)
– Strategier är vägar för att sträva mot Visionen
– Tydliga SMART:a mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta)

Viktigt att förstå att Visionen får inte vara mätbart, för då är det ett ”mål” inte en vision.

Den klassiska beskrivningen för att beskriva vad en vision är när JF Kennedy sa ”Vi ska erövra rymden!” det är en tydlig vision, en omöjlig dröm, men något som alla kan sträva efter.

När han senare sa att ”Vi ska sätta en man på månen och tryggt ta honom tillbaks på jorden inom detta decennium”. Det är ett extremt tydligt mål. Det beskriver inte HUR det ska ske, men VAD ska ske och NÄR. Det var ett SMART mål.

Vad händer om man inte har Vision, Strategier och Mål?

Företaget och de människor som arbetar i företaget kommer ha olika åsikter om allt och hur saker ska göras, men framförallt så kommer alla ha en egen åsikt vart man är på väg. Alla kommer springa runt som yra höns. Ingen ordning och medarbetarna kommer motarbeta varandra, ni kommer inte komma någonstans. Organisationen kommer slitas i stycken av interna konflikter.

Ni behöver ta fram ett avtalsförslag med allmänna villkor och vilka ”säljobjekt” ni har att sälja till kunderna.

är bolaget ett ”produktbolag” d.v.s. kommer ni ha produkter som är färdiga för kunden att köpa ”från hyllan” eller kommer ni ägna er åt skräddarsydd utveckling, eller en blandning av dessa två helt olika koncept.

Jag har varit med om uppstartsresan i flera bolag av båda dessa varianter och med blandningar i olika konstellationer.

Mitt tips är att starta med att välja ut en kund som ni redan har i ert kontaktnät och som ni känner väl, som ni kan ha en helt öppen dialog med.

Ställ många frågor om vad de har för problem som de vill ha hjälp med att lösa och vad de ser för vinst med att lösa dessa problem. Försök också vad kunden kan tänkas betala för att få problemet löst. Då får ni lite siffror att räkna på för att se om ni kan få lönsamhet i er leverans.

Men akta er för att fokusera på tekniken, det är inte någon kund intresserad av, kunden är intresserad att öka sin lönsamhet och minska kostsamma problem de har.

Affärsplanen ska ni lägga ner ordentligt med tid på så ni löser de flesta frågor vad gäller det jag skrivit ovan. Kan ni inte komma överens om hur verksamheten ska bedrivas i er affärsplan, så ska ni inte starta ett bolag tillsammans. Annars kommer det vara massor av konflikter som ligger under ytan och som kommer explodera och splittra teamet, och därmed företaget. Jag har varit med om det vid alltför många tillfällen.

Låt alla komma till tals, och ha inte bråttom, men glöm ALDRIG ert fokus, att få nöjda kunder, fokusera på vad ni kan göra för kunden i alla lägen. Inte att ni ska leka med nyaste tekniska prylarna. När ni väl tjänar stora pengar (för att nu har massor med nöjda kunder, då kan man köpa lite tekniska ”leksaker”, men behåll fokus på kunden hela tiden, glöm ALDRIG kunden).