Format på prislista till VISMA/SPCS

Jag tror jag blir galen!

Hur svårt ska det vara att hitta en teknisk specifikation på hur en prislista (CSV-fil) ska se ut som passar att importera i VISMA/SPCS Administration?

Jag håller på att hjälpa en snickare som har fått en prislista med ett 350-tal artiklar från sin leverantör att importera den prislistan till hans artikelregister för faktureringen.

Jag letar efter en filspecifikation på en prislista för import i SPCS Adminiistration, jag har hittat ett prisfilter (”Excelpriser.flt”) som kan svälja en CSV-fil man skapar med Excel, men jag behöver en specifikation på en faktisk prislista så jag kan generera en fil att importera i SPCS, men gått bet på att hitta ett enda Exempel.

Jag behöver så att säga veta vad kolumnnamnen ska heta och vilka typer (text, numeriskt, kod) det är. Det förekommer även stafflade priser (olika pris vid olika antal, typ ett pris om man köper 1 artikel av en vara och ett annat pris om man köper en lastpall med 120 artiklar av samma).

Det program jag gjort läser in olika prislisteformat och exporterar till flera olika andra format. Varav VISMA/SPCS är ett.

Det är INTE aktuellt att ge VISMA i uppdrag att ordna detta, då jag är utvecklare och vill försöka lösa detta själv. Då det är en intressant uppgift.

VISMA/SPCS har inte publicerat någon filspecifikation, därför min fråga här i forumet. De gör sånt jobb på uppdrag mot betalning, nu vill jag lära mig detta, då jag bygger ett program som ska klara att konvertera från flera olika leverantörers prislistor till flera olika faktureringsprogram.