Moralpanik – Who the fuck cares?

2020-05-16 kl 11:12 Skrivet av Conny Westh

Paulo Roberto verkar vara involverad i någon sexskandal, om jag fattat det rätt.

Jag orkar inte bry mig om moralpaniken i samhället,

– Who the fuck cares?

Det är inte för Paulos alla skandaler han är intressant utan för att han bidrar till många insikter om samhället….

Skandalerna skiter jag i. Nära nog varenda kändis är, har varit eller kommer någon gång vara berörd av skandaler, det är bara ett sätt för någon annan att rida på någon kändis framgångar i media. Så skandalerna hamnar i mitt SPAM-/NULL-filter….

Samma sak med de flesta andra skandaler. Den enda skandal som jag tycker är värd att göra något åt är att Donald Trump sitter på Världens mäktigaste ämbete, det borde han inte göra. Jag ber det amerikanska folket att rösta fram en bättre presiden i nästkommande presidentval. JFK, Nixon, Carter, Reagan, Clinton, Bush 1 och Bush 2, Obama hade alla sina goda sidor men även skandaler och misslyckanden. Men i huvudsak gjorde bra saker för världen.

Men Trump är en stor fara för världssamfundet, så han bör ersättas med någon kompetent president som gör det bästa för världssamfundet, inte bara för sin egen plånbok. Trump har totalt degenererat respekten för presidentämbetet och gjort det till en pajasposition i samhället. Nästa president kommer att tvingas faca en kraftig uppförbacke för att återupprätta förtroendet och respekten för världens mäktigaste ämbete.

Jag är INTE vänsterangängare utan har hela livet röstat konservativt i Sverige, jag är även anhängare av:

– Att göra bra saker för folket
– Att underlätta för företagande
– Att låta människor ”by default” bestämma över sina liv själva
– Att bygga upp ett stabilt pensionssystem, ungefär som PPM för hela pensionen
– Att visa respekt för människor
– Att arbetsgivare ska vara justa
– Att arbetstagare ska ha justa villkor
– Att utbildning är bra för alla
– Att äganderätten är bra
– Att dödsstraff är dåligt
– Att arbetstagare ska göra ett bra jobb
– Att vi bör testa basinkomst i ett antal pilotprojekt

Social utslagning/arbetslöshet skapar förutsättningar för onödig kriminalitet och utanförskap.

Jag tycker samhället måste skapa trygga miljöer och skapa trygga ekonomiska grundförutsättningar för alla, så människor i problematiska livssituationer får hjälp att fungera socialt i samhället.

Om aggressioner uppstår i breda samhällsgrupper så blir de en självuppfyllande subkultur, som det är svårt att ta sig ur som enskild individ, gruppen skapar en fiktiv trygghet för individerna för subkulturen har sitt eget regelverk, och följer man det så kan man få del av gruppens trygghet.

Tryggheten består i att man kan försvara sig mot de yttre hot som ”Svensson-samhället” utgör mot subkulturer.

En viktig bidragande orsak till att subkulturer uppstår är att ”Svensson-samhället” har en unikt uteslutande mekanik som utesluter alla som bryter mot Jante-lagen.

Har du en problematisk eller svag ekonomi, så utesluts du från många jobbmöjligheter. Har du varit inblandad i kriminalitet så utestängs du också från många jobb-möjligheter. Då hänvisas du till att leva i misär eller att tvingas in i en subkultur av kriminalitet för att över huvud taget slippa leva i misär.

Med kriminalitet inkluderar jag här att jobba svart i större skala, kanske samtidigt som du får ett magert försörjningsstöd eller a-kassa. Rent formellt så är det att vara kriminell, men vem känner sig som kriminell om man jobbar svart för att få mat på bordet för sin familj. Subkulturen tappar helt respekten för ”Svensson-samhället”. Och när man väl passerat den gränsen, så finns det ingen enkel väg att återvända.

Kontentan är att den här uteslutningsmekaniken i samhället är direkt kontraproduktiv. Det bara måste finnas ett annat sätt att hantera detta på.